Wyniki wyszukiwania dla:

Formularz zgłoszenia na warsztaty dla rodziców


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY DLA RODZICÓW PT. „PODNOSZENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH”

  I. PROSZĘ WYBRAĆ MIEJSCE WARSZTATÓW:
  CZERWIŃSK NAD WISŁĄ (24-26.09.2021)RÓŻANYSTOK (19-21.11.2021)KUTNO (05-07.11.2021)

  II. ILOŚĆ OSÓB:
  ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNEZGŁOSZENIE RODZICÓW

  IMIĘ:
  NAZWISKO:
  ADRES ZAMIESZKANIA:
  TELEFON KONTAKTOWY:
  ADRES EMAIL:

  IMIĘ:
  NAZWISKO:
  ADRES ZAMIESZKANIA:
  TELEFON KONTAKTOWY:
  ADRES EMAIL:

  III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZINNEJ
  A. STAN RODZINNY
  RODZINA PEŁNARODZINA PATCHWORKOWARODZIC SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY DZIECKORODZIC SAMOTNIEINNE (jakie?)

  B.DZIECI
  ILOŚĆ DZIECI:
  WIEK DZIECI:

  C. KRÓTKI OPIS SYTUACJI RODZINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI PROBLEMOWEJ W RODZINIE, jeśli występuje

  CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA DOTYCZĄCE WYDARZENIA?

  IV. Oświadczenia

  Działanie realizowane w ramach projektu Wolontariat drogą do praworządności“.

  Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiediwosci.gov.pl