Wyniki wyszukiwania dla:

Formularz zgłoszenia na indywidualną konsultacje specjalistyczną


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ SPECJALISTYCZNĄ W OGÓLNOPOLSKIEJ SIEĆ OŚRODKÓW WSPARCIA – ZAPOBIEGANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI I POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

  I.PROSZĘ WYBRAĆ OŚRODEK WSPARCIA:
  EŁKŁÓDŹRÓŻANYSTOKTOLKMICKOWARSZAWA

  II. PROSZĘ WYBRAĆ ZAKRES KONSULTACJI – MOŻNA WYBRAĆ WIĘCEJ NIŻ 1

  III. PREFEROWANA FORMA KONSULTACJI – MOŻNA WYBRAĆ WIĘCEJ NIŻ 1

  IV. IMIĘ

  V. NAZWISKO

  VI. ADRES

  VII. TELEFON KONTAKTOWY

  VIII. ADRES EMAIL

  IX. KONSULTACJA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

  (dotyczy osób niiepełnoletnich)
  IMIĘ DZIECKA
  NAZWISKO DZIECKA
  RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY
  ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
  WIEK DZIECKA

  X. Oświadczenia

  XI. PROSZĘ OPISAĆ KRÓTKO SYTUACJĘ/PROBLEM, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE:

  Działanie realizowane w ramach projektu Wolontariat drogą do praworządności“.

  Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiediwosci.gov.pl