Wyniki wyszukiwania dla:

Formularz zgłoszenia na warsztaty dla pedagogów


FORMULARZ ZGŁOSZENIANA WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW „WOLONTARIAT JAKO NARZĘDZIE PRACY Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ”

  IMIĘ

  NAZWISKO

  ADRES ZAMIESZKANIA

  TELEFON KONTAKTOWY

  ADRES EMAIL

  NAZWA SZKOŁY LUB INNEJ REPREZENTOWANEJ INSTYTUCJI:

  ADRES SZKOŁY LUB INNEJ REPREZENTOWANEJ INSTYTUCJI::

  UZASADNIENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

  Oświadczenia

  Działanie realizowane w ramach projektu Wolontariat drogą do praworządności“.

  Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiediwosci.gov.pl