Wyniki wyszukiwania dla:

O projekcie


“BYCIE DOBRYM NIE POLEGA NA TYM, ŻE NIE POPEŁNIA SIĘ ŻADNEGO BŁĘDU: BYCIE DOBRYM POLEGA NA POSIADANIU WOLI POPRAWY”

św. Jan Bosko

” Wolontariat drogą do praworządności” to ogólnopolski, kompleksowy program kształcenia i wsparcia osób powyżej 13-tego roku życia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości młodzieży, pomocy nieletnim pokrzywdzonym przestępstwem i pomocy osobom przebywającym i opuszczającym ośrodki resocjalizacyjne.

Jak działamy?

Przez wdrożenie autorskiego programu edukacji prawno-społeczno-obywatelskiej opartego na idei wolontariatu jako skutecznego narzędzia kształtowania postaw społecznie użytecznych i zapobiegania przestępczości nieletnich.

Jaki jest główny cel projektu?

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dzieci i młodzieży i pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez ogólnopolskie przedsięwzięcia informacyjne ukierunkowane na kształtowanie pożądanych postaw moralnych i społecznych w oparciu o ideę popularyzacji wolontariatu jako narzędzia pozytywnego oddziaływanie na społeczeństwo.

Co robimy?

 • w ramach funkcjonowania Sieci Ośrodków Wsparcia – Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw uruchomiliśmy 5 ośrodków świadczących bezpłatne konsultacje: psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, socjoterapeutyczne, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego i wolontariatu
 • organizujemy spotkania w szkołach o tematyce przestępczości nieletnich i rozpowszechniania idei wolontariatu jako metody jej przeciwdziałania
 • organizujemy spotkania w ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych i poprawczych o tematyce resocjalizacji nieletnich metodą wolontariatu
 • organizujemy warsztaty wychowawcze dla rodziców
 • organizujemy warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli/pedagogów
 • organizujemy kampanię informacyjno-promocyjną
 • organizujemy konferencje naukowe w zakresie analizy stanu i uwarunkowań przestępczości nieletnich
 • organizujemy badania naukowe w zakresie analizy przyczyn i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz sposobów jej zapobiegania w oparciu o ideę wolontariatu


Do kogo chcemy dotrzeć?

 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat
 • młodzieży w wieku 13-18 lat przebywająca w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapeutycznych i zakładach poprawczych
 • osób potrzebujących wsparcia
 • osób zainteresowanych funkcjonowaniem całego systemu profilaktyki przestępczości.
 • rodziców i opiekunów prawnych
 • osób, które pracują stykają się z problemami wychowawczymi: rodziców i pedagogów

Napisz do nas: wolontariat@salezjanie.waw.pl

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiediwosci.gov.pl