WARSZATY
I SZKOLENIA

Organizujemy:
  warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców, wychowawców i wszystkich zainteresowanych;
 spotkania z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 spotkania w ośrodkach socjoterapeutycznych, wychowawczych i zakładach poprawczych.

Nasze warsztaty są całkowicie bezpłatne!

Jeśli doświadczasz trudności wychowawczych, czujesz, że Twoje relacje w rodzinie są zaburzone i wymagają wsparcia lub chcesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji i wychowania zgłoś się już dziś za pośrednictwem formularza on-line.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

Zachęcamy także do śledzenia naszych stron i kanałów, gdzie publikujemy aktualne informacje o naszych działaniach, szkoleniach i warsztatach, efekty pracy z młodzieżą oraz osiągnięcia młodzieży w ramach wolontariatu.

#sztukapomagania