Wyniki wyszukiwania dla:

Warsztaty dla rodziców


Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze na bezpłatne, weekendowe warsztaty. Organizator pokrywa pełne koszty: wyżywienia, noclegu, materiałów szkoleniowych, zajęć warsztatowych i konsultacji indywidualnych ze specjalistami.

Wyjazd przeznaczony jest wyłącznie dla rodziców: indywidualnie lub parami. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi.

Kiedy i gdzie?

I edycja: 24-26 września 2021 r. – Czerwińsk nad Wisłą

II edycja: 19-21 listopada 2021 r. – Różanystok k. Dąbrowy Białostockiej

III edycja: 05-07 listopada 2021 r. – Kutno

Jeśli doświadczasz trudności wychowawczych, czujesz, że Twoje relacje w rodzinie są zaburzone i wymagają wsparcia lub chcesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji i wychowania zgłoś się już dziś za pośrednictwem formularza on-line:

https://wolontariat.salezjanie.waw.pl/formularz-zgloszenia-na-warsztaty-dla-rodzicow/

lub drogą mailową na adres: wolontariat@salezjanie.waw.pl

Planowany Program warsztatów:

PIĄTEK – 24.09.2021 r.
do 17:00 – przyjazd uczestników
17:30 – 19:00 – konferencja „Wprowadzenie do wychowania”
19:00 – 20:00 -kolacja

SOBOTA – 25.09.2021 r.
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 – konferencja ogólna
10:30 – 12:30 – I tura warsztatów
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 14:45 – II tura warsztatów
14:45 – 15:30 – obiad
16:00 – 18:00 – III tura warsztatów
18:00 – 19:00 – kolacja
19:00 – 21:00 – indywidualne spotkania uczestników ze specjalistami: psychologiem, psychologiem dziecięcym, prawnikiem*

NIEDZIELA – 26.09.2021 r.
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 – konferencja ogólna
10:30 – 12:30 – I tura warsztatów
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 14:45 – II tura warsztatów
14:45 – 15:45 – obiad
16:00 – 17:00 – konferencja podsumowująca
17:30 – wyjazd uczestników

Zajęcia będą prowadzone równolegle przez 2 specjalistów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z aktywnym udziałem rodziców. W czasie warsztatów podejmowane będą m.in. tematy: budowania dialogu jako podstawy funkcjonowania rodziny, kształtowania prawidłowych relacji między małżonkami oraz między rodzicami a dzieckiem, określania zasad i granic w stosunkach z dzieckiem, rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy poznają skuteczne narzędzia sztuki komunikacji i negocjacji w rodzinie. Będą również analizować środowisko rodzinne jako źródło zachowań agresywnych u dzieci wchodzących w świat nastoletni.*spotkania umożliwią poruszanie tematów krępujących na forum. Spotkania ze specjalistami będą odbywały się równolegle, na podstawie wcześniej przygotowanych list, w swobodnej atmosferze.

Działanie realizowane w ramach projektu Wolontariat drogą do praworządności“. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiediwosci.gov.pl